Rekruttering

Norsk Havbrukssenter driver et langsiktig arbeid med rekruttering til næringa. Vi tar imot barnehager, barneskole- ungsomskole og videregåendeelever, som har et faglig opplegg hos oss. Vi har tatt i mot elever som har besøk på Norsk Havbrukssenter som en del av sin naturfagsundervisning, helse- og matfagsundervisning og har også hatt besøk at elever på medier- og kommunikasjonslinja på videregående skole, som har gitt oss tilbakemeldinger på vår innendørs utstilling. I tillegg har vi hatt flere besøk av elever som utdanner seg til kokk- og servitørfaget, som har fått deltatt i matlaging ved vår kafé/restaurant.

Vi har lærlingeplasser, og en av våre lærlinger tok fagbrev med beste karakter i juni 2017. En ny lærling startet høsten 2017. Vi er glade for å bidra til å utdanne dyktige fagarbeidere.

Hvert år arrangeres jenteleir ved Norsk Havbrukssenter. Jenteleiren er et tiltak for å rekruttere flere jenter til havbruksnæringen.

Fra hver skole på Sør- og Ytre-Helgeland er det to jenter fra hver tiende klasse som blir valgt ut til å være med på jenteleiren. Leiren går over to dager, og inneholder varierte aktiviteter. Deltakerne får blant annet være med på besøk på storskala oppdrettsanlegg, de lærer seg teori om laks, går gjennom redningsøvelse, driver sjøsportsaktiviteter, foretar lusetelling, veieprøve og en rekke andre aktiviteter.

Kunne du eller noen du kjenner tenke dere å delta på noen av rekrutteringsaktivitetene? Ta gjerne kontakt, enten på e-post: post@havbrukssenter.no eller på telefon: 75 57 75 00  

Sjekk ut vår nye butikk!