Oppdrett og havbruk

Norge er en av verdens største eksportører av fisk og sjømat.
Laks og andre fiskeslag er den nest største eksportnæringen i Norge, etter olje.
Om lag 21.000 personer jobber tilknyttet til laks i Norge.

Årsaken til at Norge er ledende i fiskeoppdrett
er:

  • Vi har de korrekte sjøtemperaturene

  • Vi har dyktige forskere
  • Vi har rent og fint vann med god gjennomstrømming
  • Vi har dyktige folk på alle ledd
  • Vi har verdens beste utstyr for lakseproduksjon

På Norsk Havbrukssenter kan du lære mer om oppdrett og miljøet rundt oppdrettsanleggene.

Finn ut når det skjer noe!