Denne uken får kommunene på Sør Helgeland nesten 55 millioner kr overført fra Havbruksfondet.

• Bindal: kr 15.970.460,-
• Brønnøy: kr 18.027.503,-
• Sømna: kr 6.189.904,-
• Vevelstad: kr 7.894.645,-
• Vega: kr 6.623.930,-

Dette er betydelig innskudd på kontoene til Sør-Helgelandskommunene og en solid belønning for å ha lagt til rette for næringen. Norsk Havbrukssenter AS er glad for å ha bidratt aktivt til dette gjennom kjøp av oppdrettsvolum på auksjonen i sommer.

På landsbasis betales det denne uken ut over 2,75 milliarder krone til kommuner og fylkeskommuner, penger som bør bety bedre tjenester og mer velferd til glede for innbyggere og næringsliv.
Havbruk er en viktig distriktsnæring som gir arbeidsplasser i regionen. Det er bred enighet om ytterligere bærekraftig vekst i næringen, og nettopp på det området legges det ned betydelige ressurser både fra næringen selv, fra myndigheter og forskningsmiljø.