Rekrutteringsprosjekt jenteleir

En gang i året arrangerer vi jenteleir på havbrukssenteret. Gjennom jenteleiren ønsker vi å rekruttere flere jenter til havbruksnæringen.

Fra hver av tiendeklassene ved ungdomsskolene på Sør- og Yter Helgeland, velges det ut to jenter som får delta på jenteleir ved Norsk Havbrukssenter. I løpet av de to dagene leiren pågår, får de blant annet være med på besøk på storskala oppdrettsanlegg, lære teori om laks, redningsøvelse, sjøsportaktiviteter, lusetelling, og veieprøve.

Jenteleiren pågår i september hvert år, og skolene mottar informasjon om et par uker i forkant.

Dersom du vil vite mer, eller synes dette hørtes interessant ut, så ta gjerne kontakt,
enten på e-post: post@havbrukssenter.no eller på telefon: 75 57 75 00

Vi støtter miljøet rundt oss!